PARTY
昆侖黨建

組織結構

黨委成員:葉哲華、葉健、周林女、方宏青、姚華軍、葛偉、呂巧珍

支部支部書記
         機關(區域、物資公司)聯合黨支部          周林女
         一建(勞務)聯合黨支部          葉康
         二建(檢測)聯合黨支部          殷偉
         安裝黨支部          王武
         監理(鼎業)聯合黨支部          方茂才
         房產(代建、物業、多元化)聯合黨支部          劉楚

Copyright 2016 昆侖控股 版權所有 浙ICP備07503720 Design by Yea-l

陕西麻将app